WAT Story Сподели

 

  Кристијан Пунтевски од Скопје

   WAT USA ми беше најдобрата 

   одлука донесена за 2014 >>>   

 

 

   Програмата ја препорачувам, апсолутно.

   Што работеше?

   Работев како ride operator во Trimper’s Rides >>>

 

 

   WаТ Програмата лично проверeна од нас!!! 

   Work and travel програмата го промени мојот

   живот и Америка стана реалност за мене >>>

 

 

   Million thanks to Viking Macedonia

   for giving me a second chance to

   explore this great opportunity >>>

 

 

   Америка, земјата од моите соништа,

   благодарение на WAT и Викинг

   стана реалност >>>

 

 

   Маргарита,  Велес! 

   Доживеав многу поубави

   нешта од што очекував >>>

                                                                                                                                                                                                

 

 

  Марина, Estes Park Colorado!

  Многу ке пропуштев да не

  учествував во WAT програмата >>>

 

                                                            

                    

                                       

  Оливера, Ocean City MD!  

  Да можам би била вечен студент

  и би патувала секое лето за САД

  и секогаш во истото место... >>>

 


  WAT Extras Кој може да учествува во WAT  

Аплицирај Online Сега!


Најдобри понуди 143 Понуди | Види ги сите