DS-2019 документ Сподели

 

 

DS-2019 е документот, кој ти дозволува да работиш во САД за период кој е зададен во него и одбележан во т.3.
Тој се издава од Спонзорската организација, која има лиценца од Државниот департмент на САД.
DS-2019 е индивидуален и е неразделен дел од J1 визата.
Без него не можеш да се јавиш на интервју во Американскиот конзулат или да влезеш на територијата на САД.
DS-2019 ги содржи твоите лични податоци (име и презиме, дата на раѓање, државјанство), фирмата спонзор на програмата, твојот единствен идентификациски SEVIS ID број, како и датите кои го определуваат периодот ,во кој можеш да работиш во САД.
Тој се прикачува кон твоите документи за аплицирање за виза и се потпишува и заверува со печат од лицето кое ќе те интервјуира.
По истекување на твојот DS-2019 имаш право на 30 дена туристички престој.


  Сместување DS 160 - формулар  

Аплицирај Online Сега!


Најдобри понуди 159 Понуди | Види ги сите