Што добиваш со WAT Self-аrranged program Сподели

Административна услуга

Ние сме тука за Вас, за да одговориме на сите твои прашања и да те подготвиме за успешна програма.

Консултација

Ние сме тука да ти ги објасниме побарувањата во врска со работните места и компаниите, каде можеш да работиш, како и да ја следиме исправноста и комплетноста на документите, што треба да ги доставите Вие и Вашиот работодавач, за да биде одобрена работната понуда од страна на спонзорот.

Формулар DS-2019

Ти дава право да аплицираш за J-1 виза во Конзулатот на САД.

Медицинско осигурување

Во случај на потреба, медицинското осигурување ќе ги покрие трошоците за посета на лекар и интервенции. Го покрива работниот период од 4 месеци.

Ориентација во Македонија

На неа ќе добиеш корисна и практична информација за правилата на програмата и особеностите на животот и работата во САД.

VIKING Destination USA Package

Добивате прирачник од Viking и спонзорот, како и различни брошури и дополнителни материјали

24-часовна телефонска линија за помош и поддршка во САД

Онлајн Viking профил

Ти овозможува брз и лесен пристап до информациите и важните документи за WAT програмата.


  WAT Exclusive Lifeguard Placement Кредит од Уни Банка  

Аплицирај Online Сега!


Најдобри понуди 159 Понуди | Види ги сите