Viking Max-Tax Refund Сподели

 

Max-Tax Refund е најдобрата услуга за враќање на дозволените износи на федерални и државни даноци од САД, како и на задржаните даноци во Англија.

Секоја година стотици учесници во програмата Work and Travel USA, кои што поседуваат различни неимигрантски и имигрантски визи за САД, како и учесници во студентски програми за Англија, се корисници на нашите услуги.

Што нудиме ние?

ИСКУСТВО

Viking ја нуди услугата уште од самото создавање на компанијата и со текот на годините се афирмира како експерт во изготвување на даночни декларации и враќање на даноци од САД и Англија.

БЕЗ ГРЕШКА

Основна предност на Viking е, што располага со автоматски систем за пресметување на даночните декларации - овде човечките грешки се сведени на нула.

БРЗИНА

Се гордееме со брзината на процесот на изготвување, комплетирање и испраќање на документите на нашите клиенти за САД и Англија во рамките на 1 ден.

ФИКСНА ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Viking не задржува  процент од вратените даноци како провизија. Цената на Max-Tax Refund e фиксна.  За да можеме  да одговориме на потребите на нашите клиенти,  нудиме можност за плаќање на услугата како пред, така и по добивањето на чековите

ЕФЕКТИВНОСТ

Нашиот ефективен систем за следење на обработката на документите од страна на даночната администрација ни дозволува навремено реагирање при потреба од дополнителна информација и документи од страна на администрацијата и решавањето на сложени случаeви.

ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА

Нудиме 100% отворена процедура за нашите клиенти. Нашите агенти ќе одвојат доволно време, за да одговорат на прашања и да ја објаснат процедурата од самото аплицирање до добивањето на чековите со вратените суми.

КОМПЕТЕНТЕН ПЕРСОНАЛ

Секој наш вработен минува низ специјална обука за да може квалитетно да си ја извршува работата.

КОМФОРНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ

За да го затвориме кругот, нудиме можност за реализација на чековите и нивно депонирање на банкарска сметка на клиентот во рамките на 3 работни дена.

Аплицирај Online Сега!