Што добиваш со WAT Premium Program Сподели

Административна услуга

Ние сме тука за Вас, за да одговориме на сите твои прашања и да те подготвиме за успешна програма.

Работна понуда која содржи:

  1. Информација за компанијата за која ќе работиш (адреса, телефон, e-mail, лице за контакти)
  2. Информација за видот на работа која што ќе ја работиш, со краток опис на твоите должности.
  3. Информација за областа каде ќе живееш и работиш.

 

Сместување

Обезбедено предвреме, согласно со твоето заработување.

Формулар DS-2019

Ти дава право да аплицираш за J-1 виза во Конзулатот на САД.

Медицинско осигурување

Во случај на потреба, медицинското осигурување ќе ги покрие трошоците за посета на лекар и интервенции. Го покрива работниот период од 4 месеци.

Ориентација во Македонија

На неа ќе добиеш корисна и практична информација за правилата на програмата и особеностите на животот и работата во САД.

VIKING Destination USA Package

Добивате прирачник од Viking и спонзорот, како и различни брошури и дополнителни материјали

24-часовна телефонска линија за помош и поддршка во САД

Онлајн Viking профил

Ти овозможува брз и лесен пристап до информациите и важните документи за WAT програмата.


  Какви WAT програми нудиме WAT Exclusive Lifeguard Placement  

Аплицирај Online Сега!


Најдобри понуди 159 Понуди | Види ги сите