SEVIS регистрација и Monthly check in Сподели

По твоето пристигнување во САД во рамките на 10 дена треба да се регистрираш во SEVIS (Student Exchange Visitor Information System).
SEVIS системот е база на информации преку која институциите во САД, разполагаат со актуелна информација за студентите кои престојуваат на територијата на САД.
Регистрацијата се прави на страницата на спонзорската организација во графата:
Validate your visa arrival notification.

ПО НАПРАВЕНАТА РЕГИСТРАЦИЈА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА НАПРАВИТЕ MONTHLY CHECK IN СЕКОЈ МЕСЕЦ НА СТРАНАТА НА ВАШИОТ СПОНЗОР.

При неисполнување на регистрацијата и Monthly check in ,спонзорската организација автоматски ја анулира вашата виза.


  Social Security card Културни активности  

Аплицирај Online Сега!


Најдобри понуди 159 Понуди | Види ги сите