Постдипломски студиски програми Сподели

За запишување на постдипломски студии потребно е интернационалните студенти да имаат диплома за завршени додипломски студии и некогаш е потребно исто така неколку години професионално искуство. Најчестите Мастер програми кои што се нудат во Северна Америка се постдпломски студии од областа на општествените науки.

Запишувањето на постдипломските студии зависи од успехот постигнат на додипломските студии или професионалното искуство. Во некои случаи, некои институции ги бараат исто така и постигнатите резултати на студентите од приемните испити.


  Додипломски студиски програми Прием и запишување на студенти  

Аплицирај Online Сега!


Најдобри понуди 159 Понуди | Види ги сите