Кредит за студентско патување од Уни Банка Сподели

КРЕДИТ ЗА СТУДЕНТСКИ ПАТУВАЊА Со УНИБанка и Викинг Травел, патувајте низ целиот свет и заработете!

 

Износ на кредитот: до 240.000 мкд.

Рок на кредитот: до 36 месеци.

Грејс период: до 5 месеци.

Каматна стапка: референтна каматна стапка објавена од НБРМ (за период од 01.07.2012 – 31.12.2012 = 3,75%) + 8%

Провизија за управување на кредитот: 2% + 600,00 денари

Провизија за предвремено враќање: 0%

Обезбедување: Кокредитобарател со еден или двајца жиранти

 

Што се ти е потребно?

- Желба да патуваш и да заработиш
- Одбери ја дестинацијата која ја посакуваш
- Пополни Апликација за студентски кредит
- Фотокопирај го и твојот ИНДЕКС
- Профактура од Викинг Травел
- Еден ко-кредитобарател....или жирант.... (родител, брат, сестра, дечкото, девојката, комшијата...)

ПОДАРОК – VISA Electron или MAESTRO дебитни картички!


Услови кои треба да ги исполнува ко-кредитокорисникот и жирантот:

  • треба да е кредитоспособно физичко лице македонски граѓанин на возраст од минимум 18 години до макисимално 62 години за жени и 64 години за мажи во кои влегуваат навршените години на старост плус периодот на враќањето кредитот
  • Минимален доход три пати поголем од износ на ануитет, но не помалку од 5.500 денари:

1) Минимален нето доход од 5.500 МКД без вклучени дополнителни примања (хранарина, превоз),истовремено
2) Месечниот ануитет да не поминува 1/3 (една третина) од декларираниот месечен доход ( според потврда и пресметка на плата и рекапитулари)

 

Документи

За студентот:

  1. Копија од индекс или потврда за редовен студент
  2. Профактура

За ко-кредитобарателот:

  1. Договор за вработување, М1/М2 за вработени во приватен сектор
  2. Заверени рекапитулари за последни 6 месеци само за вработени во приватен сектор
  3. Потврда за редовен работен однос (образец на УНИБанка)
  4. Потврда за плата (образец на УНИБанка)
  5. Административна забрана (образец на УНИБанка)

  WAT Self-arranged Program Тест по англиски јазик  

Аплицирај Online Сега!


Најдобри понуди 159 Понуди | Види ги сите