Зголемување на минималното плаќање во САД за 2016! Сподели

Одлични вести! Повеќето американски држави продолжуваат со континуираното зголемување на минималното плаќање во 2016та година.

Нека ова биде само причина плус зошто да изберете Вашето следно лето да го поминете токму во САД на Work and Travel програма!!

ALASKA: $9.75 per hour from Januray 1st, 2016.

ARKANSAS: $8.00 per hour from January 1st, 2016.

CONNECTICUT: $9.60 per hour from January 1st, 2016.

HAWAII: $8.50 per hour from January 1st, 2016.

MARYLAND: $8.75 per hour from July 1st, 2016.

MASSACHUSETTS: $10.00 per hour from January 1st, 2016.

NEBRASKA: $9.00 per hour from January 1st, 2016.

NEW YORK: $9.00 per hour from December 31st, 2015. 

VERMONT: $9.60 per hour from January 1st, 2016. 

WEST VIRGINIA: $8.75 per hour from December 31st, 2015.

WASHINGTON DC: $11.50 per hour from January 1st, 2016.

MINNESOTA: $7.75 per hour (small employers) or $9.50 per hour (large employers) from August 1st, 2016.