Започнуваат апликациите за WAT 2017 Сподели

Доколку сеуште размислувате дали е премногу рано за аплицирање, прочитајте ги следните предности кои ги нуди раната апликација:

поевтина програма;
поевтина авионска карта;
поголем избор на работни понуди;
поран термин за интервју за виза;
повеќе време за припрема пред заминување за САД.

Не двоумете се повеќе. Аплицирајте веднаш и бидете дел од студентите кои веќе си обезбедија свое место во Work and Travel USA 2017 програмата!

За повеќе информации, посетете некоја од нашите канцеларии во Скопје, Битола, Штип или Тетово.
Се гледаме!
http://www.vikingtravel.mk/register/wat
-----------------------------------------------------------------

If you still think that it's to early to apply, read the following advantages that the early application is offering:
cheaper program;
cheaper airplane ticket;
wider choice of job offers;
earlier visa interview date;
more time for preparation before departure for the USA.

Don't hesitate anymore. Apply now and be part of the students who have already secured their place in the Work and Travel USA 2017 program!

For more information, visit some of our offices in Skopje, Bitola, Shtip and Tetovo.
See you!
http://www.vikingtravel.mk/register/wat

Image may contain: 1 person , text