Даночни Митови и Факти Сподели

Како и во сите држави, така и во САД постои данок т.е постои оданочување. Студентите кои работат во САД како дел од програмата за културна размена Work and Travel, добиваат приходи и се обврзани да плаќаат даноци. Вообичаено работодавачот задржува даноци однапред од секој чек. На крајот на даночната година (31 декември) сите луѓе, кои работеле во САД, се должни да ги пријават добиените приходи преку поднесување на даночна пријава. Во зависност од износот на приходот (дел од) однапред платените даноци подлежат на исплата.

Мит 1: Работодавачот не ми задржа даноци и нема што да враќам, затоа не треба да поднесувам даночна декларација.
Неточно. Секој има данок на доход, а со даночната декларација се декларираат добиените приходи и се одредува дали примателот на тој доход должи даноци или не.

Мит 2: Учесниците во Work and Travel програмата плаќаат само еден данок.
Студентите плаќаат данок кон државната каса и посебно од него плаќаат американски данок  на државата во која работат. Само 9 држави не бараат исплата на американски данок и тоа се: Аљаска, Флорида, Невада, Јужна Дакота, Тексас, Вашингтон, Вајоминг, Тенеси, Њу Хемпшир, односно ако работиш во една од овие држави, ќе ти задржуваат само федерален данок. Учесниците во Work and Travel се ослободени од плаќање на Medicare и Social Security Tax.

Мит 3: Треба да поднесам само една даночна пријава/ декларација.
Една декларација/ пријава (федерална) поднесуваат само учениците кои работеле во некој од следниве 9 држави: Аљаска, Флорида, Невада, Јужна Дакота, Тексас, Вашингтон, Вајоминг, Тенеси, Њу Хемпшир. Сите останати студентите треба да поднесат како федерална, така и државна американска даночна пријава.

Мит 4: Го  добивам својот tax refund одеднаш.
Ако си плаќал само федерален данок, тогаш одговорот е да. Ако си плаќал федерален и државен данок, тогаш поднесуваш две даночни пријави до две различни даночни администрации и добиваш два одделни чекови - еден со вратените  федерални даноци и еден со вратените американски државни такси.

Мит 5: Ги  добивам задржаните даноци директно на мојата банкарска сметка во Македонија или во кеш.
Неточно. Ниту една даночна администрација не прави меѓународни банкарски трансфери, за кои банкарските провизии се многу високи.

Американските даночни администрации ги надоместуваат износите од задржаните даноци само и единствено на два начина:

-банкарски трансфер на сметка во американска банка
-преку персонални чекови кои пристигнуваат по пошта и може да се разменат во Македонија при различни услови

Мит 6: Поднесувањето на даночни пријави онлајн е легално, бидејќи сум студент.
Неточно е и треба да се прецизираат неколку работи. Учесниците во студентските програми имаат статус Nonresident alien for tax purposes, бидејќи нивниот престој во САД е помал од 183 дена. Сојузна даночна пријава за Non-resident for tax purposes не може да се поднесе онлајн. Нелегално е учениците да пополнуваат федерална декларација со статус resident, само за да ја поднесат онлајн и да добијат бонус. Истото важи и за државните даночни пријави (со неколку исклучоци).

Мит 7: Мои пријатели си поднесоа декларацијата онлајн и добија бонус чек.
Учесниците во студентски бригади се Nonresident aliens, односно живееле и работеле во САД за помалку од 6 месеци. Nonresident aliens не ги исполнуваат условите за вклучување во стимулирање на програмата на федералната даночна администрација Making Work Pay Credit.  Добивањето на бонус чек по оваа програма од страна на учесник во WAT е  даночна измама.

Мит 8: Даноците се надоместуваат на 100% во сите случаи.
Неточно. Износот за враќање од задржаниот данок за кој  може да се аплицира, зависи од големината на вкупниот доход.

Мит 9: Ако не сум го  пријавил вториот работодавач на Спонзор организацијата, не треба да го пријавувам и пред даночна администрација и не можам да си ги вратам задржаните од него даноци.
Неточно. Двете работи  немаат ништо заедничко. Американскиот Стејт департмент бара учесниците да ги информираат спонзор организациите за секој дополнителен работодавач кај кого сакаат да почнат со работа, за да можат спонзорите да проверат дали овој работодавач ги исполнува сите барања за вработување на J1 студенти. Ова се прави поради здравјето и безбедноста на учесниците во програмата. Пред даночните администрации треба да се пријават сите приходи добиени во даночната година, без разлика кај колку работодавачи работел одреден студент.

Мит 10: Даноците можат да се вратат до 1 месец по потпишувањето на декларацијата.
На сајтот на федералната даночна администрација IRS е напишано дека обработката на даночната декларација обично трае околу 21 дена од моментот на приемот. Тука треба да додадеме две појаснувања:

Даночните декларации за Nonresident aliens се на хартија и клиентите на Викинг ги потпишуваат лично. Потоа ние ги испраќаме сите документи на IRS по пошта и приближно барем  за 2 недели е потребно време додека обрасците пристигнат во САД.
Речиси сите клиенти ги добиваат износите од задржаните даноци во форма на именуван чек на лицето кој IRS исто го праќа по пошта. Чековите патуваат во просек најмалку 2 недели до Македонија, често и повеќе.
Реален рок во кој можеш да ги очекуваш даноците, е 8-12 недели - погоре објаснивме зошто.

Мит 11: Има краен рок за повраток на задржаните даноци.
Има краен рок за поднесување на даночна пријава и тоа  15 април 2016 година, ако си работел во САД во 2015. При поднесување на даночна пријава за 2015 година по 15 април даночните администрации можат да наметнат казни.

Мит 12: Даночните декларации можат да се праќаат само и единствено со W2 форма.
Неточно. Даночните декларации можат да се подготват и само врз основа на последен чек од секој работодавач кај кого работел.

Примената на W2 форма е препорачлива, бидејќи во оваа форма се прикажани сите реални доходи и задржани даноци за односната фискална година. W2 формите од сите работодавачи даваат гаранција дека студентите не кријат приход.

Мит 13: Вработените во Викинг можат да влијаат на брзината на пристигнување и обработката на декларациите.
Неточно. Вработените во Викинг нема како да влијаат ниту на брзината со која различните пошти ги испорачуваат пратките, ниту пак  на брзината со која работат даночните администрации. Тоа се независни институции.

Мит 14: Да си ги ​​вратам даноците сам е лесна работа.
Неточно. Всушност не е точно затоа што има многу детали за даночен статус, вид декларација, направени трошоци, правилно пополнување на сите формулари и др., Кои треба да бидат прилагодени. Поднесувањето на погрешна даночна пријава може да има долгорочни негативни последици.

Се надеваме дека со ова разјаснивме повеќе за даноците од САД. Се разбира дополнителни информации можеш да побараш директно од нашите консултанти во некоја од нашите канцеларии.