Зошто да поднесам даночна декларација ? Сподели

Секој кој има доход на територијата на САД, е должен да поднесе американска даночна декларација.

Санкцијата за странци кои не се ја исполниле таа своја обврска е казна или во определени случаи: одбивање за виза при повторно аплицирање .

 

Само со Viking може да поднесете даночна декларација за последните 5 години.


1.Треба ли да ги декларирам сите работодавачи?

Да. Во даночната декларација треба да ги декларираш сите доходи добиени во САД.

2.Кога треба да поднесам даночна декларација ?

IRS ги објанува формуларите и даночните ставки во јануари. Тогаш и работодавачите имат обврска да испратат на своите служители документ W-2 Даночните декларации треба да бидат подадени до 15 април истата година.


  Колкав дел од државниот данок ќе ми биде вратен? Social Security, Medicare даноци  

Аплицирај Online Сега!


Најдобри понуди 143 Понуди | Види ги сите