Social Security, Medicare даноци Сподели

Студентите кои се биле на работа во САД со J-1 виза се ослободени од Social Security, FICA, Medicare даноци. Понекогаш се случува работодавачите да ги задржуваат тие даноци, но истите се враќат во 100% од случаите.

Процедурата за нивнотo враќање е подолга и сложна, и понекогаш достигнува до 10 месеци. Учесниците во програмата Seasonal work (H2B) се задолжени за плаќање на тие даноци.


  Зошто да поднесам даночна декларација?

Аплицирај Online Сега!


Најдобри понуди 143 Понуди | Види ги сите