Потребни документи Сподели

Потребни документи за подготовка на твоите даночни декларации се:

1. копија од пасош
2. копија од DS-2019 формуларот
3. копија од картичката за социјално осигурување (Social Security card)
4. копија од J-1 визата
5. копии од сите последни чекови или W-2 форми (ако се достапни)
6. копија од I-94 картичката (во случај да ти се задржани Social Security и Medicare такси)

7. Формулар за даноци

 

 


MAX-TAX Refund USA  

Аплицирај Online Сега!


Најдобри понуди 143 Понуди | Види ги сите