MAX-TAX Refund USA Сподели

 

 

Federal Refund State Refund Social Security, FICA, Medicarе
$40.00$15.00$70.00


Цените се валидни, при потпишување на даночните декларации, бидејќи во нив се вклучени СИТЕ расходи.

Federal Refund State Refund Social Security, FICA, Medicarе
$40.00$20.00$60.00


Цените се валидни, по пристигање на американските чекови.

 

Враќањето на даноците е во форма на чек кој гласи на име на клиентот или по банкарски пат, на македонска или американска сметка на клиентот.


  Потребни документи Калкулатор за данок  

Аплицирај Online Сега!


Најдобри понуди 143 Понуди | Види ги сите