Колкав дел од даноците ќе ми бидат вратени? Сподели

 

За време на работата е можно да ти се биле задржани следниве видови даноци:

 

1. - Federal Tax- враќањето зависи од вклупниот доход (Gross income)

2. - State Tax – враќањето зависи од даночните закони на секоја држава во САД

3. - Social Security Tax -за оние кои се со J-1 визи VIKING гарантира 100% враќање

4. - Medicare Tax – за оние кои се со J-1 визи VIKING гарантира 100% враќање

5. - Local Tax –во одредени случаи има можност за негово враќање

 


  Калкулатор за данок Колкав дел од федералниот данок ќе ми биде вратен?  

Аплицирај Online Сега!


Најдобри понуди 143 Понуди | Види ги сите