Колкав дел од федералниот данок ќе ми биде вратен? Сподели

Ако твојот доход е над $5000 тогаш очекувај да ти биде задржана одредена сума поради измените во даночните декларации коишто можат да се користат само како нерезиденти односно даночна декларација 1040NR. Viking секогаш се труди за максимален поврат на твојот федерален данок според правилата на IRS за нерезиденти.

За подетална информација сврзете се со нас на: info@vikingtravel.mk


  Колку данок ќе ми биде вратен? Колкав дел од државниот данок ќе ми биде вратен?  

Аплицирај Online Сега!


Најдобри понуди 159 Понуди | Види ги сите