Колкав дел од државниот данок ќе ми биде вратен? Сподели

Враќањето на државните даноци е во директна зависност од даночната политика на секоја држава. Во некои држави даночната стапка е повисока, а во други недостасува таков данок.

За повеќе информации контактирајте не на: skopje@vikingtravel.mk

 

 

Држави кои не задржуваaт даноци :
Alabama ; Alaska ; Florida ; Nevada ; New Hampshire ; South Dakota ; Tennessee ; Texas ; Washington ; Wyoming


  Колкав дел од федералниот данок ќе ми биде вратен? Зошто да поднесам даночна декларација?  

Аплицирај Online Сега!


Најдобри понуди 143 Понуди | Види ги сите