Social Security, taksat e Medicare Ndaj

Studentët të cilët kanë qenë në SHBA me J1 vizë, janë të liruar nga Social Security, FICA, Medicare tatimet. Ndonjëherë ndodh që punëdhënësit ti ndalin këto lloje tatimesh, por të njejtat kthehen në 100% të rasteve.

Procedura e kthimit të tyre është e gjatë dhe e komplikuar, dhe ndonjëherë zgjat 10 muaj.
Pjesëmarrësit në programin Seasonal Work(H2B) janë të obliguar të paguajn tatimet e lartëpërmendura.


  Përse ta paraqes deklaratën tatimore?

Apliko Online Tani!


Top Оferta 159 Ofertat | Shiko të gjithat