Dokumentet e nevojshme Ndaj

1. kopja e pasaportës
2. kopja e formularit DS-2019
3. kopja e kartelës të sigurimit shëndetsor (Social Security Card)
4. kopja e vizës J-1
5. kopjet e cekave të fundit ose w-2 fomularëve (nese i keni)
6. kopja e I-94 kartelës (në rast se Ju janë ndalur taksat Social Security dhe Medicare)

7. formulari i taksave


MAX-TAX Refund USA  

Apliko Online Tani!


Top Оferta 159 Ofertat | Shiko të gjithat