Viking Skuadra Ndaj

Viking Travel është themeluar në gusht të vitit 2007 dhe u siguron studentëve mundësi për shkëmbim kulturor në vend të huaj.

Ne jemi agjension i cili bazohet në regrutimin e studentëve, specialiteti ynë është mundësia interkulturore verore e njerëzve të rinj nga regjioni i Europës Juglindore duke përdorur J-1 vizën. Shpresojmë se përmes programeve kulturore për shkëmbim që ofron Vikingu pjesëmarrësit do të fitojnë mirëkuptim më të mirë mes vete, shoqërisë si tërësi dhe punon me qëllim që ti afirmojë vlerat si toleranca, respekti dhe mirëkuptimi në Balkan dhe botë

Viking Travel ofron tre mundësi për Work & Travel USA periudhën verore, sidhe shërbime tjera të ndryshme siç janë Max Refund (shërbimi për kthimin e tatimit nga SHBA dhe Britania), shërbimi transporti dhe tjerë. Jemi të përhapur në 3 shtete – Bulgari, Maqedoni dhe Kroaci dhe kemi rrjet prej 11 zyrave. Zyret tona bulgare ndodhen në Sofje, Veliko Trnovo, Svishtov dhe Blagoevgrad, zyrat tona në Maqedoni janë në Shkup, Manastir, Shtip dhe Tetovë, ndërsa në Kroaci zyret tona gjenden në qytetet Osijek, Zagreb dhe Split.

Me vite Viking Travel bashkëpunon me një numër të madh të sponzorëve për Work and Travel program të emëruar nga Departamenti i Shtetit i SHBA-së.

Z. Simeon Minev, themeluesi dhe drejtori egzekutiv i kompanisë, sipërmarrës i suksesshëm i cili e ler tërë entuziazmin dhe angazhimin e tij me qëllim që të themelohet një biznes i sigurt dhe i gjatë me ndikim dhe beneficione të mëdhaja ndaj të rinjëve dhe bashkësitë lokale të tyre.

Ekipazhi multietnik i kompanisë përmban 16 persona të rinj, motivuar dhe energjik me paraardhje dhe kultura të ndryshme, të gjithë pjesëmarrës të mëparshëm të Work & Travel

Viking Travel punon fort me vite për të fituar dhe mirëmbajtur besimin e të gjithë pjesëparrësve dhe ka përqindje të madhe të studentëve të cilët riaplikojnë në të njejtin program.

Më shumë se 10 vite regrutojmë studentë të motivuar në kërkesë të avanturës amerikane dhe personal të sigurt i përqëndruar që të përmbush këkesat e punëdhënësve.

Apliko Online Tani!


Top Оferta 159 Ofertat | Shiko të gjithat